Çalışma Alanları

SİGORTA HUKUKULOJİSTİK  HUKUKU


SAĞLIK HUKUKU - MALPRAKTİSİŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • İşverenlere Danışmanlık Hizmetleri
 •  
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları nedeniyle talep edilebilecek maddi ve manevi tazminat davaları ile ceza yargılaması
 • İşe İade Davaları
 •   
 • İşçi Alacakları ve Tazminatları
 • Sigortalılığın Tespit ve Tescili


TAZMİNAT VE SORUMLULUK HUKUKU


TİCARET HUKUKU

 • İflas ve İflasın Ertelenmesi ve konkordato
 • Sözleşme Hukuku
 • Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri
 • Şirketler Hukuku

GAYRIMENKUL HUKUKUİCRA  İFLAS VE BORÇLAR HUKUKU

 • Fatura, Çek, Senet vb. takipleri
 • Takibin İptali Davaları
 • Menfi Tespit , İstirdat, Sebepsiz Zenginleşme Davaları

BANKACILIK HUKUKU

 • Banka kredileri, kredi kartları ile ilgili tüm ihtilaflar

AİLE HUKUKU


BİLİŞİM HUKUKU


İDARE HUKUKU

 • İptal ve tam yargı davaları

TÜKETİCİ HUKUKU

 • Tüketici mahkemelerine ve hakem heyetlerine yapılacak başvurular

MİRAS HUKUKU

 • Ölüme bağlı tasarruflar, danışıklı işlemlerin iptali , veraset

0 yorum to “ Çalışma Alanları ”

Yorum Gönder

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.