Promil Değeri Nedir Kanda Nasıl Azalır ? Promil Ölçümlerine İtiraz Yolu Var Mı ?


Alkolün alkol metre ile promil esasına göre değilde laboratuvar da ölçülmesi halinde kaç promile denk geleceği hususunda Kasko ve Trafik Sigorta hasarlarında ortaya çıkan karışıklıklara çözüm olması amacıyla aşağıdaki promil hesabına ilişkin tablo ve bilgilerin faydalı olacağını umuyorum ayrıca yazımın sonunda kandaki alkol oranının saatte ortalama kaç promil azalacağını da örnekle anlatmaya çalıştım.

Bir avukat olarak kandaki alkol oranları  konusunda çalışan biri değilim ama alkolmetreye üflenmeyerek hastaneye sevk edilip kan tahlili ile alkol ölçümünün yapıldığı ve kişilerin alkollü değilim itirazından bulunduğu dosyaları bir çok  kez incelemek zorunda kaldığım için bu konuda bana gelen soruları  cevaplamaya çalıştım.

Alkol ve kaza ilişkisi ile sigorta şirketinin rücusu ve kasko vb. sigorta tazminat ödemelerini alamama halinde her dosyanın bir çok analiz yapılarak detaylı incelenmesi ile sigorta şirketinin ödeyip ödemeyeceğini söylemek mümkün olabilmektedir.En başka kazanın oluşumu,kusur durumu,alkolün ölçüm yöntemi saati ile kaza saati gibi alkol kaza sigorta üçgeninde hayati önemli noktaları detaylı analiz etmek uzmanlık gerektirmektedir.Bu konuda sigorta şirketi ile ihtilaf yaşadığınız hususlarda bana ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu konuyla ilgili diğer yazılarıma da aşağıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ticari Araçlarda Alkol Sorunu

Trafik poliçesinden ödenen hasar sigortalı araç sürücüsü alkollü ise rücu edilebilir mi ?

Kasko ve Alkol Üzerine Kapsamlı Bir İnceleme

Adli Tıp Açısından Güvenli Sürüş Yeteneği


Bireyin kanında bulunan alkol düzeyi, birim hacimde bulunan alkolün ağırlığı (ya da kütlesi) tespit edilerek belirleniyor. Buna gore, 0,5 ya da 50 promil  dediğimiz yasal sınırda, bireyin kanının

1 litresinde 0,5 gram alkol bulunuyor.

Bu eşitlik diğer ölçme birimleriyle ifade edilecek olursa:

1 litre = 1000cm3 = 1000 mililitre = 10 desilitre ve 1 gram = 1000 miligram olduğundan,

Yasal sinir 0,5 "promil"  0,5 gram /litre = 0,5 gram / 1000 cm3 = 0,5 mg / 1 cm3 = 0,5 mg / 1 mililitre = 50 mg /dl olarak ifade edilebilir.

Örneğin Birleşmiş Milletlerin yaptığı üye ülkelerin yasal alkol sınırının karşılaştırıldığı sayfalarda, birim olarak "g/1000 cm3" kullanılıyor.

(http://www.unece.org.unecedev.colo.iway.ch/fileadmin/DAM/trans/doc/1997/sc1/TRANS-SC1-1997-05e.pdf adresinde )

Örneğin kanda 189 mg/dL etanol... '' bulunması, bu kişinin kanının 1 desilitresinde 189 miligram alkol olduğunu gösteriyor ("promil" düzeyi, 1,89'dur, yasal sınırın 4 katına yakın)

Öte yandan, "...0.95 mg/dl şeklinde rapor..." alınmışsa, bu kişinin kanının 1 desilitresinde 1 miligramdan daha az alkol bulunduğu anlaşılıyor. Yasal sınır (50 mg /dl ≡ 0,5 "promil") bunun neredeyse 50 katıdır.

Maalesef alkolmetre sonucu promilin 0,50 gibi bir değerle ifade edilmesi  ancak kan testinin mg/dl ile ifadesi uygulamada bir çok karışıklığa sebep vermektedir.Örneğin 5 mg/dl lik kan değer alkolün nerdeyse olmadığı anlamına gelebilirken bunun 5 promil olarak yanlış ifadesi ise çok yüksek alkol anlamına gelmektedir. Bu kadar çok yüksek değerlerde çıkan promil ile bu seviyedeki alkolün ölçülebilmesinin bile güç olduğunu zannediyorum, çünkü belirtilen miktar neredeyse bu tur ölçümler için kullanılan cihazların kalibrasyonunda yararlanılan kabul edilebilir hata sınırı kadardır.

Özet olarak,  eğer ifade 0,95 g/dl ya da 0,95 mg/ml seklinde olsaydı, o zaman bu kisinin 0,95 "promil" yani yasal sinirin yaklaşık iki katı kadar alkollü olduğunu söyleyebilecektik.

Maalesef karmaşık olan bu ölçüm sebebpleri ile bir portakal yiyen ya da kolonya koklayan kişi için verilen düşük alkol ölçüleri ile sigorta şirketi hasar dosyalarında yanlış yorumlar yapılarak hatalı kararlar verilebiliyor.

Bu sebeple yukarıdaki örneğe göre elimizdeki raporla

Önce  Hacim Ölçüsü Birimleriyle Eşitliklerini karşılaştıralım ;

1 litre = 10 Desilitre = 100 Santilitre = 1.000 Mililitreye

100 ml = 1 dL ye eşittir.

ALKOLÜN HESAPLANMASI VE KAN ORANLARI ÖLÇÜM DEĞERİ


Promil hesabı (miligram alkol / mililitre kan)

Kısacası 1 Litre kanda ne kadar alkol var hacim olarak kandaki alkol oranı*

0.2 Promil 20 mg alkol/100 ml kan (20:100=0.2) 0.2 gram alkol %0.025 (binde 0.25 alkol)

0.5 Promil 50 mg alkol/100 ml kan (50:100=0.5) 0.5 gram alkol % 0.063 (binde 0.63 alkol)

0.8 Promil 80 mg alkol/100 ml kan (80:100=0.8) 0.8 gram alkol % 0.1 (binde 1 alkol)

1 Promil 100 mg alkol/100 ml kan (100:100=1) 1 gram alkol % 0.13 (binde 1.3 alkol)

1.5 Promil 150 mg alkol/100 ml kan (150:100=1.5) 1.5 gram alkol % 0.19 (binde 1.9 alkol)

2 Promil 200 mg alkol/100 ml kan (200:100=2) 2 gram alkol % 0.25 (binde 2.5 alkol)

3 Promil 300 mg alkol/100 ml kan (300:100=3) 3 gram alkol % 0.38 (binde 3.8 alkol)

4 Promil 400 mg alkol/100 ml kan (400:100=4) 4 gram alkol % 0.5 (binde 5 alkol)

5 Promil 500 mg alkol/100 ml kan (500:100=5) 5 gram alkol % 0.6 (binde 6 alkol)

* 1 mililitre alkolün ağırlığı 0.789 gram, 1 gram alkolün hacmi 1.268 mililitredir


ALKOLÜN VÜCUDUMUZ VE DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ0.2 Promil ruh halinin değişmesi, vücut ısısında hafif bir yükselme, davranışlar üzerindeki kontrolün azalması

0.5 Promil belirgin bir gevşeme, dikkatin azalması, koordinasyon ve muhakeme bozukluğunun başlaması. YASAL SINIR

0.8 Promil koordinasyon, algı ve muhakemede belirgin bozulma, tepki zamanının, kendini kontrol etme becerisinin zarar görmesi

1 Promil sarhoşluk belirtileri, muhtemel mahcup edici davranışlar, bir an neşeli bir an üzgün olmak gibi ruh halinde gidip gelmeler

1.5 Promil ayakta durma, yürüme ve konuşmada güçlük çekme, denge ve koordinasyonun kaybedilmesi, belirgin olarak sarhoşluk hali

2 Promil ağrı ve diğer fiziksel duyumların azalması, ağlama ve gülme arasında gidip gelmek gibi belirgin duygusal tutarsızlıklar

3 Promil reflekslerin azalması, bilinçte bulanıklık, pek çok kişide bilinç kaybı


Kandaki alkol saatte kaç promil azalır ?Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nın 25.11.2008 tarih ve 342 sayılı yazısında; zamanla orantılı olarak kan-alkol düzeyindeki azalma ile ilgili yapılan araştırmalarda, kan alkol düzeyinin bir saatte 12-20 mg/dl azaldığı, adli vakalarda, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu'nca ortalama olarak kan alkol düzeyinin bir saatte 15 mg/dl (0,15 promil) azaldığının kabul edildiği belirtilmiştir.

Örmek ile açıklar isek

Kazadan sonra 15:24:  saatinde hastanede yapılan testte  araç sürücüsünün kanında hesaplanan alkol miktarı 2.2 mg / dl dir.

Laboratuar analiz sonucunda 2.2 birimi tespit edilmiş ölçü birimi olarak da mg/dl yazılmıştır. Hastane önyazısında bu değer promile çevrilerek 0,2 promile  tekabül ettiği belirtilmiştir.Esasen;          50 mg / dl = 0.50 promille  değerine eşit olmakla; (Yasal Sınır)

                      2.2 mg / dl = 0.022 promille değerine tekabül eder.Kaza, Trafik Kaza Tespit Tutanağına göre 13:50’ de meydana gelmiştir.


Yukarıd atıf yapılan 2008 tarihli raporun yanısıra Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumunun 160 – 971119-151 T. No ve 179 Karar No’lu, 18 Aralık 1997 Tarihli raporuna göre Kandaki alkol oranı 1 saatte uç değerler olarak 12 – 20 mg / dl oranında; ortalama olarak da 15 mg / dl değerinde azalma gösterir.Kaza saati 13:50 ve ölçüm saati de 15:24: olarak değerlendirildiğinde:94 dakika 8 saniye geçmiştir.Dolayısı ile kaza anında sigortalı araç sürücüsünün kanındaki alkol düzeyi:En fazla olarak (saatte 0.20 mg / dl azalma kabul edilirse) : 94 dakikada 31.3 mg / dl  = 0.31 promille azalma olacağından :

0.31 + 0.022=0.332 promille  kaza anındaki değere ulaşılacaktır.Ortalama değer olarak (saatte 0.15 mg / dl azalma kabul edilirse) da : 94 dakikada 23.5 mg / dl =  0.235 promille azalma olacaktır.


Son olarak bir Yargıtay Kararını paylaşıyorum.


YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2009/1045 K. 2009/3263 T. 18.5.2009
 '' ...sürücüsünün kaza anında 185,74 promil alkollü olduğu, kazanın münhasıran alkolün etkisi ile meydana geldiği ve hasarın teminat dışında kaldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA oybirliğiyle karar verildi...''

37 yorum :

 1. ben 185 promıl olkolle polisten kaçıp yakalandım bunun mahkemede bana ne gibi cezası olur ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kişinin alınan alkolün etkisiyle 185 promil gibi yüksek bir oranda güvenli şekilde araç kullanamayacak durumda olduğu halde trafikte araç kullanması bu suçun oluşumu için yeterlidir.Adli Tıp Kurumu`nun benzer olaylarla ilgili olarak verdiği bilimsel görüşlerinde, 100 promil ve üzerindeki alkol miktarının güvenli sürüş yeteneğini ortadan kaldırabilecek nitelikte olduğunun belirtilmesi ve 5237 Sayılı TCK`nun 179/3

   (2) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

   (3) Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

   Somut olaya göre hapis cezası alabilirsiniz bu tür suçlarda etkili savunma ile güvenli sürüş yeteneğinin kaybedilmediği ya da tehlike oluşturmadığı yapılabilir ama siz polisten kaçtığınız için hem de alkol oranınız yüksek olduğundan çok şansınız olacağını sanmıyorum tavsiyem avukat tutarak kendinizi savunmanızdır.

   Sil
 2. Fatih bey benim kazadan 45 dakika sonraki olcumde 42 promil cikti sizce masrafi sigortaya karsilatma sansimiz var mi? Simdiden tesekkur ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bunun için alkol raporu, kaza tespit tutanağı ve kazaya ilişkin tüm bbelgelerin incelenmesi sonucu dava şansının olup olmadığı tetkik edilerek Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarında; sürücünün aldığı alkolün aracının doğrudan doğruya sonuca etkisi bulunmadığından, mahkemece nöroloji uzmanı, hukukçu ve trafik konusunda uzman bilirkişilerden oluşan bilirkişi kurulu aracılığıyla olayın salt alkolün etkisiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin, alkol dışında başka unsurlarında olayın meydana gelmesinde rol oynayıp oynamadığının saptanması, sonuçta olayın tek başına alkolün etkisiyle meydana geldiğinin belirlenmesi durumunda, oluşan hasar poliçe teminatı kapsamı dı'sında kalacağından davanın kabulüne, aksi halinde reddine karar verilmesi gerekeceği ilkesi benimsenmektedir. (YHGK 23.10.2002 gün ve 2002/11-768-840; YHGK 7.4.2004 gün ve 2004/11-257-212; YHGK 2.3.2005 gün ve 2005/11-81-18; YHGK 14.12.2005 gün 2005/11-624-713 Sayılı ilamları) gereği dava açılabilir dava açacaksanız bir avukat vasıtasıyla başvuruda bulunmanız zararlı çıkmamanız açısından önemlidir

   Sil
 3. Fatih Bey merhaba, öldükten sonra da kandaki alkol miktarı azalmaya devam eder mi? Otopsi ölümden iki saat sonra gerçekleşmiş.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ölüm sonrası kan dolaşımı durduğu için alkol oranı kanda sabit kalır düşmez ancak otopsinin geç yapılması ve kanın sağlıklı bir şekilde alınmaması nedeni ile bazen alkolsüz kişilerde ölüm halinde yalancı pozitif sonuç çıkabilmektedir

   Sil

 4. Abi merhaba. 3. Gün önce bir kaza yaptık. Arabalar perte çıktı. (2 araba ) polis alkol raporuna göre 0,45 promil alkol çıktı. Alkol raporunun çıkış saati. 00:31 kaza saati ise 00:11. Kaza saati ile alkol ölçümü arasında 20 dk oynuyor. Kasko ve sigorta nasıl bir ölçüm yapar? Hasarımı karşılarmı? Karşılamamak için elinden geleni yaparmı ?

  YanıtlaSil
 5. Fatih bey merhabalar ben geçtiğimiz kurban bayramında yaralamalı bir kaza yaptım kaza anında olay yerinden kaçmadım karşı tarafın akrabaları ben darp etmek isteyince olay yerinde bulunan polisler beni ekip arabasıyla karakola götürüp orada yaklaşık 40 dk. kadar beklettin sonra hastaneye götürdüler hastaneye gittiğimde bana kan testi yapılmadı alkol metre üfletildi ve 0,50 promil alkol çıktı yalnız kaza anından 45 dk.sonra bu işlem gerçekleştiği için 0,12 promil eklenerek alkol oranım 0,62 ye çıkartıldı ve ehliyetim alındı ehliyet alındığı için araç kaskosuda karşılamadı ayretten sigortam karşı tarafın araç masraflarınıda karşılamadı bu arada karşı taraf benden şikayetçi olmadı bu arada karşı tarafta da 0,36 promil var ona herhangibir eklemede bulunulmamış ben bu konu üzerine itirazda bulunup ehliyetimi ve kaskonun ve sigortanın yerine yapmış olduğum ödemeleri geri alabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim .

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kaza raporu ve alkol raporunu inceledikten sonra kasko sigortacınızdan alınıp alınamayacağını söyleyebilirim mail adresimden bana ulaşabilirsiniz

   Sil
 6. Fatih bey merhaba,
  Geriye dönük promil hesaplamalarında,kanın alınış saati mi,yoksa laboratuvar sonucunun çıktığı saat mi uygulanır,çelişki yaşamaktayız,Değerli bilgilerinizi paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Test sonucunu görmez lazım kanın alındığı saat geçerlidir zira kan alımı ile kazada ki alkolün azalması ya da artması söz konusu olmaz

   Sil
 7. Fatih bey ben 6ay önce kaza yaptım ve kan tahlilim de 0.38 promil alkol çıktı kasko benim arabamin hasarıni sigorta ise karşı tarafın hasarıni ödedi şimdi ise 6 ay sonra sigorta ödediği paranın faizi ile birlikte geri istiyor sebep ise sigorta beni alkollü buluyor ama neye dayanarak alkollü bulduğunu mektupta yazmıyor15 gün içinde ödemeyi yapmayı yoksa mahkemeye gidecekleri ni yazmışlar böyle bi haklarını varmı bana yardımcı olurmusunuz lütfen

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Kazanın oluş şekli ve alkol raporu kaza saatine ilişkin detaylar bilinmeden sağlıklı yorum yapma imkanı mevcut değil

   Sil
 8. Merhaba Fatih Bey,
  52 promil ile ehliyetim alındı. cihazın hata payı ile ilgili bir karar veya uygulama bulunmakta mıdır? Zira elekonik cihazların sapma payı olarak bir yüzde değer veririler.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Düzeltiyorum 0.52

   Sil
  2. Merhaba Fatih Bey, 0.52 promil ile ehliyetim alındı. Alkolmetre cihazının hata payı olarak belirli bir % var mıdır?. Bildiğiniz üzere tüm elektronik cihazların belirli yüzde sapma payı vardır.
   Teşekkürler

   Sil
 9. Bu cihazlarda hata olduğu zaman zaman ortaya çıksa da uygulama da alkolmetre cihazında hata payına ilişkin bir değer yoktur, bu cihazlar belirli sürerlerde kalibrasyona tabi tutulur hata olduğu düşünülüyor ise kanda alkol ölçümü daha sağlıklı sonuç verir

  YanıtlaSil
 10. Kolay gelsin saat 17.00 gibi kaza yaptım sonra kaçtım saat 23.00 da ifaye vermeye gittim 128 promil alkol çıktı. Kazadan sonra alkol aldım diye savunma yapsam ne kadar geçerli olur ?

  YanıtlaSil
 11. Fatih bey merhaba, boğazköprüsü beşiktaş yol kavşağında polis beni çevirdi. bir bira içmiştim ve polis çevirmesinde saat 02:17 de 1,43 promil alkollü çıktım. itiraz ettim polise ama ceza tutanaklarını tutup beni arnavutköy polis karakoluna ifadeye götürdü. saat 03:00 de ifadem alındı ve beni orada biraz tuttuktan sonra daha sonra boğaziçi köprüsü anadolu yakasındaki trafik şubeye götürdüler ve orada beni bıraktılar. bende hemen kendi imkanımla hastaneye gittim. fakat bu arada kan tahlilini her hastane yapmadığı için en son gittiğim haydarpaşa numune hastanesinde 05:19 da kan tahlilimi verdim. sonucu aldığımda kanımdaki etil alkol oranı 10 dan düşüktür çıktı. Doktorlara bunun anlamını sorduğumda kanında alkol yok dediler. bende bu raporla sulh ceza mahkemesine itiraz ettim. 02:17 ile 05:19 arasında 3 saat 2 dakika fark var. bu arada kandaki alkol azalımı saatte 0,15 promilden azalacağından 3 saat 2 dakikada yaklaşık 0,46 promil yapıyor. Polis kontrolünde 1,43 promil alkol çıktığı için hakkımda ceza davası açılacakmış. Hastaneden aldığım bu rapor ile ceza davasını lehime çevirebilir miyim? Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkürler.

  YanıtlaSil
 12. Fatih Bey merhaba,

  Şubat 15 saat 00:21 de trafik ekibince alkol kontrolünde 1.23 promil ölçümü sonucu ile ehliyetim alındı. 1 promil üzeri olmam nedeni ile beni karakola görütdüler ve ifadem alındı. İfademde bu kadar yüksek alkollü olmadığımı belirtir savunmam kayda geçti. Ardından Haydarpaşa numune hastanesinde saat: 02:44’e kan verdim (ölçümden 2 saat 23dk sonra) ve 40.3 mg/dL (0.403 promil) olarak onaylı tetkik sonucumu aldım. Karakolda dönüp tekrar ifade verdim ve bu rapor ile birlike itirazımı yineledim. Savunmam kan tahlili ile birlikte Savcı’ya iletildi. Sizin de belirttiğiniz gibi; Adli Tıp Kurumu kabulünün en kötü değerini bile alsak yani saat başı 20ml/dL azalma ile 2saat 23dk için en fazla 47.6 mg/dL düşüş olabilir. Bu durumda aslında cihaza üflediğimde alkol seviyem 40.3+47.6=87.9 mg/dL (0,879 promil) olur.

  Bugün Istanbul 87. Asliye Ceza mahkemesinden dosyamın fotokopisini aldım. Karakoldaki her iki itiraz ifadem, kan tahlilimin sonucu dosyada bulunmakta. Adli sicil veya Arşiv kaydım olmadığı da aynı şekilde dosyamda bulunmakta. Hayatımda ilk defa bu vesile ile karakol gördüm, ve şimdi bir ilk olarak da mahkemeye çıkacağım. Duruşmam Haziran ayında (TCK 179/3, 53) ve size sorularım aşağıdaki gibi;

  • Adli Tıp Kurumunun saat başı promil azalma kabulu tüm Hukuk sisteminin tanıdığı bir bilgi midir? (Eğer öyle ise neden Savcı mahkemeye sevk etti onu anlayabilmiş değilim, ama en azından Hakim bu kuralı tanımakla mı yükümlü bilmek isterim)
  • Bu hesap yöntemi ile beraatimi talep etmem gerekiyor, Hakim yukarıda yaptığım objektif hesaba istinaden bunu yapar mı? Bunun benzer bir örneği var mı?
  • Ehliyetim gitti ve bu bana büyük bir ceza oldu zaten. Eğer itiraz etmez isem; sicil kaydım olmadığı için muhtemelen HAGB alacağım ama bunu bile almak istemiyorum. Tekrar alkol alıp araç sürecek değilim ama HAGB nin 5 yıl kadar benim adli sicil kaydımda çıkmasa bile biryerlerde saklandığını okudum, açıkçası fişlenmek istemiyorum. Beraat konusunda ısrarcı olmakta sakınca var mıdır? (Alkollü araç sürmüşsün bir de promil hesabı ile Hakimi kızdırma şeklinde bir anlayış var mıdır?)
  • Son olarak; olay benim için bu kadar açıkken bir avukat tutmayı düşünmüyorum. Sizce bu bir risk midir? Öyle ise neden?


  Çok uzun yazdım ama cevaplarınız için şimdiden teşekkürlerimi sunar, iyi çalışmalar dilerim.

  Saygılarımla,

  YanıtlaSil
 13. 4,7 mg/dl alkolün promil değeri nedir? teşekür ederim

  YanıtlaSil
 14. 4,7 mg/dl alkolün promil değeri nedir? teşekür ederim

  YanıtlaSil
 15. Fatih bey kolay gelsin
  2008 yilinda yaralanmali bir trafik kazası yaptim 45 promil alkollu birsekilde alti yedi ay once yarali arkadas sigorta ya tazminat davasi acmis ve kazanmis Simdi ise sigorta odedigi parayi bana rucu etmek istiyor üç ay sonra tam sekiz sene oluyor kaza olali bu dava larda zaman asimi varmi ?Birde itaraz edip yargilanmak istesem Nasil bi yol izlemeliyim cevaplariniz icin simdiden çok teşekkür ediyorum kolay gelsin.

  YanıtlaSil
 16. Fatih bey kazada 0.60 promil alkol çıktı. Kazadan 1 saat sonra Doktora gittik kandan almadılar orada bir daha üfledim. 0 promil çıktı. Bu durumda sigorta zararları benden talep eder mi.

  YanıtlaSil
 17. fatih bey iyi akşamlar kanda çıkan 79,79 alkolun promil değeri nedir acaba?

  YanıtlaSil
 18. Fatih bey iyi günler,
  buradan yardımlarınızı ve yorumlarınızı görüyorum toplumu aydınlatma görevinizi gerçekten iyi yapıyorsunuz.
  Benim oğlumun başına gelen bir trafik kazası olayı var kısaca anlatmak istiyorum.
  oğlumun kullandığı araç şehiriçinde seyraederken tali yoldan bölünmüş yol olan caddeye kontrollu ve yavaş bir şekilde çıkış yapıp yolu geçerken (bölünmüş yolun I.geçip II. cisini geçerken) arka sağ kapı ile bagaj bölgesine alkollü(1.05 promil)ve aşırı hızlı gelen bir araç çarparak oğlumun aracını 26 mt uzağa fırlatıyor ve oğlumun aracında bulunan arkadaşlarından biri vefat etti ve diğer iki arkadaşı yaralandı.bu kazada olay yeri polis tutanakları tamamen kusuru oğluma verdiler(tali yoldan girişte kırmızı kontrollü ışık yanıyor ve saat 04.30)çarpan aracın geliş yönünde ise sarı kontrollu ışık yanıyormuş.Savcılık ön hazırlık incelemesinde suç oranımızı %75 e indirerek karşı çarpan taraf %25 ile davanın görüşülmesi için davayı açtı. Oğlumun ölçülerde alkol oranı 0.00 raporda kayıtlı.
  bu kısa özetten sonra davanın gidişi ne şekilde olabilir.,Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler,
  Saygılarımla,
  Muzaffer SELÇUK.

  YanıtlaSil
 19. Hocam iyi günler kaza saati 01:40 , numune alım saati : 02:58 çıkan sonuç 0,7 mg/dl sigorta personelin alkollu olduğunu iddia ediyor ve suçlu buluyor . Sonuç kaç değer çıkınca alkol düşme hesabı devreye giriyor şimdiden teşekkürler

  YanıtlaSil
 20. Fatih bey iyi akşamlar diliyorum ve cevaplarınız için teşekkür ediyorum. 1 gün önce alkol testinde 0.51 promil çıktı fakat alkol almamıştım hatta ehliyet sınavında görevliydim memur beyler dezenfektan kullanıp kullanmadığımı sordular bende öğretmen olduğum için tüm gün hatta ehliyet sınav görevinde de dezenfektan kullandığımı belirttim. Su ile gargara yapıp öyle test yapalım dediler fakat su olmadığı için ağız gargarası kullandım fakat onda da yüksek miktarda alkol bulunuyormuş. Memur beyler de şaşırdılar ve gargarayı onların yanında yapmıştım 1 saat sonra kan testi verdim en yakın hastaneden. 52 detanol sanırım ve 0.52 promil çıkmış. Sulh cezaya itiraz edebileceğimi belirttiler. Siz ne öneriyorsunuz? Bir olumlu sonuç çıkarmı? Teşekkür ediyorum.

  YanıtlaSil
 21. Fatih bey iyi akşamlar diliyorum ve cevaplarınız için teşekkür ediyorum. 1 gün önce alkol testinde 0.51 promil çıktı fakat alkol almamıştım hatta ehliyet sınavında görevliydim memur beyler dezenfektan kullanıp kullanmadığımı sordular bende öğretmen olduğum için tüm gün hatta ehliyet sınav görevinde de dezenfektan kullandığımı belirttim. Su ile gargara yapıp öyle test yapalım dediler fakat su olmadığı için ağız gargarası kullandım fakat onda da yüksek miktarda alkol bulunuyormuş. Memur beyler de şaşırdılar ve gargarayı onların yanında yapmıştım 1 saat sonra kan testi verdim en yakın hastaneden. 52 detanol sanırım ve 0.52 promil çıkmış. Sulh cezaya itiraz edebileceğimi belirttiler. Siz ne öneriyorsunuz? Bir olumlu sonuç çıkarmı? Teşekkür ediyorum.

  YanıtlaSil
 22. sayın avukat alkolmetreye üfleme gerçekleştirdikten sonra kan testine kadar olan süreçte saat başı ekleme 0.7 şeklinde mi yoksa 0.15 şeklinde mi oluyor.

  YanıtlaSil
 23. Merhabalar efendim öncelik bize değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler Benim başıma 2 sene önce trafik kontrol noktasında alkol testi yaptılar üfledim 3,24 çıktı itiraz ettim ben içmedim agızgargası yaptım 1 dk önce dedim ve ondandır dedim andorex marka hayat içinde yazıyor prospektüsün 100 mg etinol vs var diye dedim itiraz ettim 60 dk içinde kan verdik polislerle karakolda sonuca bekledim sadece 20.1 mg alkol çıktı Buda 0’2 promil demek yani 20 promil çıktı 3,24 nere 20 nere dedim bana dediler k bakma kardeşim git adliyeden al ehliyetini bizim bişey yok sen alkolsüz sün gerçekten gittim dava başladı 2 yıldır sürüyor ve 1,5 yıl önce hakim bey bu gargarayı adli tıpa gönderelim alkol varmı dedi efendim elimde kapı gibi hastane raporu var ne adli tıpı dedim zaten ilacın alkol olduğu içinde yazıyor ve ben zaten raporu aşmışım polislerle dedim şimdi sonuç olarak benim sizce Önder bileğilerinize dayanarak sormak istediğim sonuç naısl gelir tazminat alabilirmiyim 2 yıldır çalılmıyorum işten atıldım yeşil kart aldım fakirlik belgesi aldım bittim yani efendim saygılar

  YanıtlaSil
 24. Benim başıma geleni söylesem kafayı yersiniz alkol kullanmadım ömürüm de devlet hastanesi 141 promil alkol çıkar dı

  YanıtlaSil
 25. Merhaba kaza tespit tutanagindaki saatten itibarenmi saat basi 15 mg promil ekleniyor kaza yaptim ambulans gelip hastaneye goturdu doktor baktigi kanda alkol bakmamis sigorta acentesi bu tahlilde alkol yok diyince hastanede musahade altindayken 3,5 saat sonra bir kan daha alindi kaza saati ile zaman gecti diye kasko red edip alkollu diyor doktor tutanak yazdi alkolsuzdur diye sizce ne olur tahkime basvurucaz

  YanıtlaSil
 26. Avukat bey ben trafik kazası geçirdim kaza 10.50 de oluyo hemen aldıkları kanda sonuç alınamıyor saat 2.30 da alınan kan sonuçda 11,7 alkol çıkıyor ve ben alkol kullanmıyorum iş kazası olduğu içinde aracın hasarını kasko karşılamıyor dye beni suçlu tutuyolar bununla ilgili yardımcı olabilirmisiniz

  YanıtlaSil
 27. 0.8 etanol ne kadar promil eder

  YanıtlaSil

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.