Vekalet

Vekaletname Bilgilerim

Av.Ömer Fatih ÜÇ - Uşak Vergi Dairesi TC Kimlik No. xxxxxxxxxxxx

Kurtuluş Mah. Bir Eylül Cad. No:65 Özen İşhanı Kat :2 D:30 UŞAK

Genel yani belirli özellikteki davalar hariç her türlü dava açmaya yetki verilen dava vekaletnamelerinde Türkiye'nin herhangi bir yerindeki notere sadece kendi nüfus cüzdanınız ve yukarıda yazılı  adresim ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No ve Vergi Dairesi bilgilerim ile gidilmesi yeterlidir.


Boşanma veya Yurtdışındaki boşanmanın Türkiye'de tanınması  davalarında ise boşanma için vekalet çıkartılacağı noterde mutlaka söylenmelidir. Ayrıca Notere yukarıdakilere ek olarak 2 fotoğrafla gidilmelidir

Size en yakın Noter'i buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Eğer Şirket adına vekâlet çıkaracaksanız hem şirket adına vekâleten hem şahsınız adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletle hem şirketiniz hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, acilen Avukat gerektiğinde tekrar vekâlet çıkartmakla uğraşmazsınız.Şirket adına vekalet çıkartmadan önce imza sirküleri ve yetki belgesini yanınıza almayı unutmayın

Genelde Noterler aksini belirtmedikçe bu yetkilere zaten vekaletnamede yer verirler. Ancak vekaletnamenizde aşağıdaki yetkilerin olması işlemlerinizin daha hızlı tamamlanması için lüzumludur.
      
  • Ahzu Kabza
  • Sulh ve İbraya
  • Davadan ve temyizden feragate
  • Feragati davayı kabul veya redde
  • Teminat yatırmaya
  • Geri almaya
  • Mal beyanında bulunmaya
  • Bu yetkilerin tamamını birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere, yetkilerin  bir kısmı ya da tamamı ile başkalarını dahi tevkil, teşrik ve azle.

0 yorum to “ Vekalet ”

Yorum Gönder

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.