Malpraktis nedir ?


Kısaca meslek hatası diyebileceğimiz ve her mesleğin hatalarına karşılık gelen yabancı kökenli malpractice kelimesi dünyada ve ülkemizde daha çok hekim hataları ile anılır olmuştur.

İçinde yaşadığımız Anadolu Coğrafyasının Batı Anadolu topraklarında yaşayan ve tıbbın babası olarak nitelendirilen Hipokrat'a göre tıp biliminin ilk kuralı “Primum non nocere” (Önce zarar verme) ilkesidir.

Türk Tabipler Birliği etik ilkelerinde yer alan tanıma göre

Hekimliğin Kötü Uygulanması (Malpractice)

Madde 13-Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi "hekimliğin kötü uygulaması" anlamına gelir.
Sigorta terminoljisinde ise tıbbi kötü uygulama olarak nitelendirilmiştir.

Aslında hekim hatası diyerek yanlış tanımlanan malpraktis tanımını kullanırken son derece karmaşık olan bir sürecin doğru yönetilemediğini göz önüne almak zorundayız. En başta hastanın kendisinden eğitim veren üniversite ve ilaca , tıbbi malzeme üreticisinden, hastane yönetimine , hastanede çalışan tüm yardımcı personelden hekime ve en sonunda devlete yüklenebilecek bir çok görev ve sorumluluğun eksik olması sonucu ülkemizde ve dünyada binlerce hasta ölmektedir.

Bir film kötü olduğunda senarist,teknik ekip ,oyuncular değil nasıl yönetmen eleştirilirse tıbbi bir hatada da doğal olarak ilk muhattap hemen hekim olarak görülmektedir.

İstatistiklere göre Amerika'da her yıl ortalama 195.000 kişinin tıbbi hatalar nedeni ile öldüğü tartışmalı olmakla birlikte tahmin edilmektedir.Kısacası ABD de en yaygın üçüncü ölüm sebebi olarak belirtilmiştir.

Ülkemizde özellikle zorunlu sigorta sonrası medyanın da gittikçe artan ilgilisi ile malpraktise konu dava sayısı hızla artmaktadır.

Sigorta şirketinde avukat olarak çalışmış olmanın verdiği tecrübe ile web sitemden güncel yazılar ile malpraktisi cezai ve tazminat hukuku açısından başta hekimler , hastalar , hasta yakınları ve diğer yardımcı sağlık personelinin özellikle idareci konumda ki personelin sorumluluğu açısından anlatmaya çalışacağım.


0 yorum to “ Malpraktis nedir ? ”

Yorum Gönder

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.