Hakkımda

1977 yılında Manisa'da doğdum.Manisa Murat Germen İlkokulu, Manisa Fatih Anadolu Lisesi, Uşak Anadolu Lisesi ve Uşak Lisesinde ilk ve orta öğrenimimi tamamladım. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girerek 1999 yılında mezun oldum.

Askerlik ve avukatlık stajının ardından meslek yaşamına 2002 yılında İstanbul'da çeşitli Sigorta şirketlerinin vekilliğini de yapan Sigorta hukuku, Gayrimenkul hukuku ve İcra hukuku ağırlıklı çalışan çeşitli hukuk bürolarında çalışarak başladım.

2004 yılında Ergoİsviçre Sigorta A.Ş Rücu servisinde görev yapmaya başladım.

Çalışma alanım başta nakliyeden kaynaklı hava ,deniz,kara taşıması yapan yurtiçi ve yurtdışı firmalara rücu işlemini gerçekleştirmek ,yangın,mühendislik vb. branşlarda sözleşmesel ve haksız fiil açısından sorumluları tespit etmek, idareye ve kamu kurum ve kuruluşlarına idare hukuku usulleri kapsamında başvuruları yapmak nihayetinde sulhen sonuç alınamayan dosyaları sözleşmeli avukatlara tevdi etmek akabinde tüm yurttaki sözleşmeli avukatların gönderdiği itirazları itirazın iptali davası açmadan önce inceleyerek dava onayı vermek ve bilirkişi raporları, cevaplar nihayetinde kararların takibi ile temyiz vs. hususlarda nihai karar vermekti.

Eş zamanlı olarak Hukuk servisi bünyesinde tüm sigorta branşlarında Şirket aleyhine açılan davalara cevap vermek , Şirket bünyesinde talep edilen hukuki mütalaaları hazırlamak görev tanımım içerisinde yer aldı.

Rücu - Hukuk eş zamanlı çalışmasından sonra Ergo Sigorta’da Oto Dışı Hasar Servisinde Müdür Yardımcısı oldum.Hasar Servisinde görev alarak Trafik, İş kazalarından doğan destekten yoksun kalma, sürekli ve geçici işgöremezlik ile Otobüs Koltuk vb. benzeri bedeni hasarlar, Nakliyat ve Cmr Konvansiyonu kaynaklı Hasarlar ile doğrudan ilgilenmenin yanısıra Hazine Müsteşarlığı, TSRSB ve tüm kamu kurum ve özel kişi kuruluşlarla yapılan resmi yazışmalardan sorumlu oldum.Ayrıca genel müdürlük ve bölgeler bünyesinde tüm branşlardaki hasar servisi ile ilgili personel ve acentelerden gelen sorulan sorulara anlık cevap vermek üzerine çalıştım.

10 Mart 2009 tarihi itibarıyla HDI Sigorta Oto Dışı Hasar Müdürlüğü’nde Oto Dışı Hasar Müdürü olarak göreve başladım.

HDI Sigorta'da çalıştığım süre içerisinde

Konut ve İşyerlerinde ; Yangın,Hırsızlık,Kötü Niyetli Hareketler,Terör,Deprem,Yer Kayması,Fırtına,Kar Ağırlığı,Sel Su Baskını,Dahili Su,İzolasyon yetersizliği,Kar Kaybı,İş Durması , vb. hasar dosyalarına ilişkin tazminat ödemesi ret kararı verilmesi

Mühendislik Sigortalarından kaynaklı Elektronik Cihaz,İnşaat (All Risks),Makina Kırılması, Montaj,Doğalgaz Tesisat vb. hasar dosyalarına ilişkin tazminat ödemesi ret kararı verilmesi
Emtea Nakliyat,Cmr,Forwarder Sorumluluk,Yurtiçi Sorumluluk,Yat,Tekne vb.  hasar dosyalarına ilişkin tazminat ödemesi ret kararı verilmesi

İşveren Sorumluluk, Emniyet-i Suistimal, Kasa Hırsızlık,Hukuksal Koruma, İsteğe Bağlı Avukat, Hekim , Hastane,  Muhasebeci Otopark Plaza Mesleki Sorumluluk , Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk, Tehlikeli Maddeler, Zorunlu Tıbbi Kötü Uygulama ( Malpraktis ) , Tüpgaz , Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk,Ferdi Kaza , Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza,  Acil Sağlık, Seyahat vb. Sigortalarından kaynaklanan hasar dosyalarına ilişkin tazminat ödemesi ret kararı verilmesi

Trafik Poliçesinden kaynaklanan destekten yoksun kalma, daimi sakatlık hasar dosyalarına ilişkin tazminat ödemesi ret kararı verilmesi

Ana sorumluluk alanımda yer almış olup ayrıca bir süre Fraud , ( Suistimal Hasar Dosyaları ) , Eşdeğer, orjinal yedek parça tedariği , işçilik ücretlerinin standarda kavuşturulması, anlaşmalı anlaşmasız yetkili servis yönetimi vb. çalışma alanlarında Hasar Lojistik Müdürlüğünü ve  ( MASAK mevzuatı gereği ) Uyum Görevliliğini de  görevime ek olarak yerine getirdim.

Uşak Devlet Hastanesinde Endokrinoloji Uzmanı olarak görevli Dr. Ziynet Alphan Üç ile evli olup Ekim 2013 itibarıyla memleketim olan Uşak'ta serbest avukatlık ve İstanbul'da merkezli takip edilen bazı projelere online danışmanlık yapmaktayım.Web yazılım ve İngilizce bilgisine sahibim.

Hukuk Bürom, müvekkillerinin haklarını koruyarak, eksiksiz ve kaliteli hizmet verebilmek amacı ile kurulmuş olup, hukuk ve meslek kuralları ile hukukun genel ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermeyi kendisine ilke edinmiştir.
                        
Müvekkil yararının  gözetilmesi, sır saklanması ilkelerine bütünüyle bağlı kalarak avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayım.