Nakliyat Hasarlarında Rücu ProsedürüYurt İçi ya da Uluslararası Nakliyecilere sigorta şirketinden rücu mektubu - rücu yazısı olarak adlandırılan ve ödenecek miktar ile kimi zaman işlemiş faizi gösterip genellikle yedi gün içinde ödenmesini hatırlatır bir yazı / mektup geldiğinde yapılması gerekenler nedir ?

Nelere dikkat edilmelidir ?


Öncelikle uygulamada sıkça karşılaştığımız bir hata kimi nakliyeci bunu icra emri sanıp yedi gün içinde ödemez ise haciz baskısı ile karşılaşacağını sanmaktadır.Bu yazılar ihtar niteliğinde olup kanuni takibe geçilmeden ya da dava açılmadan önce uyarı amacıyla gönderilmektedir. İcra emri geldiğinde üzerinde icra müdürlüğünün adı yer almaktadır.Ayrıca icra emirleri de kendi içlerinde çeşitli türlere ayrılırlar ilamsız icra takibi olarak geçen icra emrine de itiraz edebilirsiniz.

Rücu mektubunun sigorta şirketi tarafından gönderilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup gönderilmesinin amacı dava açmadan avukatlık ve dava masraflarından tasarruf ederek alacağın tahsil edilmesini sağlamaktır.Bir diğer amacı adres bilgilerinin doğru olup olmadığını kontrol etmek ayrıca gelecek itiraza göre dava açılıp açılmayacağını ne kadarlık bir miktar üzerinden dava açılacağını tespit edebilmektir.

Kısacası yazının amacı masrafsız olarak tahsil etmek ve muhattabı olan nakliyecinin sorumlu olup olmadığı ya da zarar miktarına ilişkin itirazlarını gözden geçirip dava öncesi dava açılacak kişileri kesin olarak tespit edebilmektir.

Dolayısıyla itiraz edeceğiniz hususlar var ise böyle bir yazı geldiğinde bir avukatla temasa geçmek izleyeceğiniz en sağlıklı yoldur .

Eğer CMR - Yurtiçi Sorumluluk - Forwarder poliçesi almış iseniz acenteniz size sürecin sonuna dek danışmanlık vereceğinden gecikmeksizin söz konusu yazıyı acantenize iletmelisiniz. Sigortanız yok ise ya da yasal olarak haklarınızı danışmak ve yardım istiyorsanız bizimle iiletişim kurduğunuz takdirde de size yardımcı olmaya çalışırız.

Neleri İncelemeliyiz ?

Böyle bir yazı geldiğinde eğer var ise eklerini inceleyerek hangi aracın, hangi tarihte , kimin malına zarar verdiğini kayıtlarınızı kontrol ederek mutlaka tespit etmelisiniz.
• Eğer konşimentonuz / CMR niz / taşıma irsaliyenizde ya da gümrük vb. her ne ad altında olursa olsun düzenlenen teslim tutanaklarında hasarlı teslime dair not olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
• Yine bu malın taşıması bittikten sonra size ya da üst taşıyıcıya gelmiş hasarlı teslime ilişkin ihtar / bildirim olup olmadığını sorgulamalısınız eğer varsa teslim tarihinden kaç iş günü sonra teslim alındığını mutlaka öğrenmelisiniz.
• Araç sürücüsü - depo sorumlusu gibi ulaşabileceğiniz kişileri arayıp bilgi almalısınız.

Kime Bildirmeliyiz ?


Bütün bunları yaptıktan sonra sigortacınız var ise mutlaka gecikmeksizin ona yukarıdaki bilgiler ışığında yazılı olarak bildirimde bulunmalısınız.

Ayrıca size rücu eden yani yazıyı gönderen sigorta şirketine yazılı olarak sigorta poliçe bilgilerinizi ulaştırarak sigortacınıza rücu etmesini bildirmelisiniz.

Eğer yukarıdaki bilgiler ışığında sorumlu olmadığınızı, zamanaşımına uğradığını düşünüyorsanız ya da zarar miktarına yönelik itirazlarınız var ise onlarıda belirtmenizde fayda vardır.


Sizin bildiriminizden sonra sigorta şirketiniz nakliyat sigortacısına başvururarak sigorta şirketleri arasındaki protokol hükümlerine göre kendilerne rücu edilmesini talep etmelidir.Protokol hükümleri gereği siz sigorta şirketinizi poliçe bilgilerinizi bildirmişseniz sigorta şirketinizin diğer sigorta şirketine başvuru yapmasından sonra rücu eden şirket dava açamaz öncelikkle sigorta şirketleri kendi aralarında ödeneip ödenmeyeceği ve ne kadar ödeneceğini kararlaştıracaklardır.Bu süre eğer zamanaşımı sıkıntısı yok ise üç aya kadar uzayabilir.

Bu süreci takip edip sigorta şirketinizin ne kadar ödeme yaptığını talep edilenden az ödeme yaptı ise sebebini sorgulamanız çok önemlidir.

Eğer poliçenizde muafiyet var ise muafiyete tekabül eden miktar sizden istenebilir yine poliçe şartları gereği talep edilenden daha az bir ödeme yapılmış olabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da ;

Yargıtay kararlarına göre rücuya tabil olmayan zarar gören malın fatura bedeline ilave edilen ve uygulamadan genellikle % 10 kar marjı - % 10 fazla olarak adlandırılan zarar bedelini sigorta şirketinin sizden talep etmemesi gerekmektedir.Aşağıda örnek karar verilmiştir.


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/12054 K. 2007/3623 '' ...CMR.nin 23/1. maddesine göre tazminat, yükün taşınmak üzere kabul edildiği yer ve zamandaki kıymetine göre hesap edilir. Hükme esas alınan bilirkişi raporlarında ise, ithal edilen emtianın toplam satış fatura değerine %10 kar marjı ilave edilmek suretiyle, tazminat hesabı yapılmıştır. Davacı sigorta şirketi ile dava dışı sigortalı arasındaki `kar marjı ilave edilmek suretiyle, tazminat hesabı yapılmıştır. Davacı sigorta şirketi ile dava dışı sigortalı arasındaki `kar marjına` dair sözleşme hükmünün, sigorta sözleşmesine taraf olmayan davalı tarafa karşı ileri sürülmesi mümkün olmayıp, davalının sorumluluğunun, CMR.nin 25 ve 23. maddelerine göre belirlenmesi gerekir...''


Bu yazıdaki karmaşık süreç bilmeyenler için zor olabilir maddi açıdan sıkıntılara yol açabilir. uzman bir avukattan yardım almak önemlidir.Aşağıda örnek olarak sigorta şirketine verilecek cevabi yazılar bulunmaktadır.Sayın İlgili,

.....nolu hasar dosyanızda .... tarihli hasar ile ilgili olarak nakliyeci sıfatı ile .....Ltd.Şti. ( Plaka : 34 XX 1111 / 34 XX 1111 ) olan tarafımıza rücu etmiş bulunmaktasınız. Bahse konu taşıma ile ilgili sorumluluğumuz bulunup bulunmadığı ve zarar miktarına yönelik incelemelerimiz devam etmekte olup derhal.... sigorta şirketinden .... nolu poliçemize Sigorta Şirketlerinin Birbirlerine Olan Rücu Taleplerinin Hızlandırılması Hakkında Protokol hükümleri uyarınca rücu talebinizi öncelikli olarak yönlendirmenizi akabinde gelişmelerden tarafımızı haberdar etmenizi hatırlatırız.

Ayrıca başvurunuzu yasal açıdan nakliyecinin sorumluluğu çerçevesinde inceleyebilmek için aşağıda yer alan belgelerin tarafımıza gönderilmesi hususunda olumlu / olumsuz cevaplarınızı beklemekteyiz.

Saygılarımızla

Eksik belgeler :

Rezerv notlu hamule senedi ( CMR, Konşimento ) , gümrük tutanağı ya da sürücü , taşıyıcı imzalı hasar tutanağı bunlar yoksa nakliyeciye 7 gün içinde çekilmiş ihtar ( Sorumluluğumuzu tespit için zorunlu olarak sunulmalıdır )
Nakliyat poliçe fotokopiniz ( %10 fazla ve muafiyet olup olmadığını tetkik açısından gerekmektedir )
Ekspertiz raporu ( yoksa hasar hesabı hakkında açıklayıcı bilgi )
Tazminat makbuzu ( Ödenen meblağ ile hasar hesabı farklı para birimlerinde ise ödenen meblağı tespit için kur bilgisi )
Mal faturası
Çeki listesi ( CMR Konvansiyonundaki kg başına sorumluluğu tespit için gerekmektedir )

0 yorum to “ Nakliyat Hasarlarında Rücu Prosedürü ”

Yorum Gönder

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.