CMR Sigortası - CMR Konvansiyonu - CMR Hukuku Yazıları


Yargıtay Kararları Işığında CMR Konvansiyonu Çerçevesinde Nakliyecinin Sorumluluğunun ve CMR Sigortasının İncelenmesi

Nakliye hizmeti doğası gereği riskli bir ticaret alanıdır. Nakliyecinin sermayesi taşımayı yaptığı aracıdır ancak bazen aracın değerinin kat be kat üstünde olan yükleri taşıyabilmektedir bu sebeple özellikle deniz hukukunda çok eski tarihlerden beri nakliye hizmetini yapanlar üstlendikleri riskin sınırlanmasını talep etmişler ve uygulamada da nakliyecinin sorumluluğuna sınırlamalar konulmuştur.

Nakliye işinin niteliğine göre ülkeler arasında yapılmakta olduğundan bu sınırlamaların her bir ülkede farklılık oluşturması alıcı ve satıcılara karşı nakliyecinin sorumluluğunu sürekli belirsiz kılacağından benzerleri hava, deniz hatta tren ve kombine taşıma dediğimiz birden çok vasıta ile yapılan taşımalarda da görüleceği üzere devletler bir araya gelerek ortak bir yasa olan CMR Konvansiyonu’nu oluşturmuşlardır.

Ülkemiz ise hazırlanan CMR Konvansiyonu’na 07.12.1993 tarihinde protokolleri imzalayarak katılma iradesini ortaya koymuş 31.10.1995 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak Anayasanın açık hükmü gereği iç hukuk kaynağı haline gelmiştir.

Bugün Türk Hukuk Sisteminin ayrılmaz bir parçası olan CMR Konvansiyonu yeni Türk Ticaret Kanunu ile de yurtiçi nakliyecinin sorumluluğuna ilişkin hükümlerde ilham kaynağı olmuş ve yurtiçi taşıma yapanlara uygulanacak hukuka ilişkin de aşağıda verilen kararlar doğal olarak bundan sonra da  kaynak olacaktır.

1993 yılından sonra mahkemeler ve yetersiz bilirkişilerin yanlış kararları her defasında temyiz edilmiş ve aradan geçen yıllardan sonra CMR Konvansiyonu ve CMR Sigortaları hakkında Yargıtay yüzlerce karar vererek sınırlı bir metin olan Konvansiyonu Türkiye şartları içerisinde içtihat hukuku ile geliştirmiştir.

Uygulamada ortaya çıkan sorunları düşünür isek Konvansiyon oldukça sade ve kısa bir metindir bu sebeple Yargıtay’ın içtihatları hep yol gösterici olmuştur.

Ülkemizde yer alan üniversitelerde bu alanda bir çok tez yayımlanmış ,  ulusal nitelikte sempozyumlar düzenlenmiş, akademik çalışmalar yapılarak çeşitli yayınlar yapılmıştır.

Ülkemizde CMR Konvansiyonu ve CMR Sigortaları günden güne gelişerek Türk Hukukunda ve sorumluluk sigortaları ile Sigorta sektöründe uzun yıllara dayanan birikimler ile kendine yer bulmuştur.

CMR denilince çoğu nakliyeci tarafından benimsenen CMR Sigortası’da geçmişten beri yaygınlaştığından poliçeler bu çerçevede durağan halde olmamakta yaşayan poliçeler olarak ve sürekli gelişen sorumluluk hukuku çerçevesinde Yargıtay Kararlarına da konu olmaktadır.

Somut olaylar üzerinden Yargıtay Kararları Işığında Cmr Konvansiyonu Çerçevesinde Nakliyecinin Sorumluluğunun ve CMR Sigortasının İncelemelerine aşağıdaki yazılarımıza tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 
 
 
 

0 yorum to “ CMR Sigortası - CMR Konvansiyonu - CMR Hukuku Yazıları ”

Yorum Gönder

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.