Kasko Hasarlarına İlişkin Sık Sorulan Sorular

Kasko poliçesi niteliği itibarıyla açıkça teminat dışı bırakılmadı ise genel şartlarda yer alan '' Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar, '' maddesinde belirtilen ani ve harici etki tanımı gereği poliçede sayılmayan ve açıkça istisna edilmeyen ani ve harici olan aklımıza gelebilecek bir çok hali teminat kapsamına alır.

Bu çerçevede uygulamada karşımıza çıkan ve sıkça sorulan bazı hasarlara ilişkin görüşümüzü açıklayacağız.


Araçta Taşınan Yükün Araca Hasar Vermesi Durumunda Kasko Sigortası Hasarı Öder mi ?


Bu soruya her somut olayın özelliğine göre ani ve harici olup olmadığını inceleyerek karar vermek en doğru yöntemdir.

Kural olarak araçta taşınan yük harici bir etken olarak kabul edilemez

Taşınan yük büyük çoğunlukla ani olarak fren yapılması vs. sebepler ile araca zarar vermektedir yani anilik etkeni çoğu hadisede karşımıza çıkar ancak haricilik etkeni çoğu hadisenin reddedilmesindeki en büyük sebepdir.

Bu tür durumlarda her somut olayın özelliklerine göre uzman bir avukat tarafından inceleme yapılarak hadise ile yük arasındaki illiyet bağı, ani ve harici etken, koruma kurtarma önlemlerinin bütünü düşünülerek karar verilmesi en doğru yöntem olacaktır.


İstiap Haddinin Aşılması Suretiyle Araçta Oluşan Zarar Var İse Kasko Sigortası Hasarı Öder mi ?


Kural olarak aşağıda yer alan genel şartın açık teminat dışı kalan hallerden sayması nedeni ile ödemez

5.10. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlar .

Ancak  linki verilen ( http://www.fatihuc.av.tr/2013/12/kaskoistiap.html ) diğer yazımda yer alan mevzuat gereği tolerans sınırı ( haddi ) tanınan bazı özel iş kolları mevcuttur

Örneğin maden ocaklarından çıkarılan tartılamayan dökme ve blok yüklerin ve zirai ürünlerin stok mahalline ve kısa mesafeli taşımalarında araçların istiap hadlerini  belirli oranlarda aşabilmeleri mümkündür

Dolayısıyla her somut olayda mevzuatın en güncel hali mutlaka incelenmelidir.

Ayrıca en sık karşılaşılan hadiselerden biri olan damper kırılması hadisesinde karşımıza aşağıda yer alan genel şartların teminat dışı kalan halleri ile poliçede son dönemde yazılı olan özel şartlar çıkmaktadır.

5.7. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,

5.8. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımda meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,

Dolayısıyla her somut olayın özelliklerine göre uzman bir avukat tarafından inceleme yapılarak hadise ile yük arasındaki illiyet bağı özellikle Yargıtay Kararları incelenerek , ani ve harici etken, koruma kurtarma önlemlerinin bütünü ve güncel mevzuat ile fizik kuralları gereği istiap haddinin uygulayacağı basınç düşünülerek karar verilmesi en doğru yöntem olacaktır.

İlgili madde sadece yük için değil yolcu içinde aynı kuralı getirmiş olup yolcu taşımasında da dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar vardır başka bir yazımızda bu hususlarıda irdelemeye çalışacağız.
 

Kasko Sigortasında Alkol - Güvenli Sürüş Yeteneği Nedir ?


Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu raporlarında

1- Alkollü bir şekilde trafikte seyreden bir sürücünün alkol konsantrasyonu hangi seviyede olursa olsun bireysel farklılıklar göstermekle birlikte trafik güvenliği açısından değişen derecelerde risk oluşturabileceği

2-Ancak bu durumun tehlike arz edecek düzeyde olup olmadığı, dolayısıyla sürücünün tesiri altında bulunduğu alkol seviyesinde araç kullanması halinde, güvenli sürüş yeteneğini kaybedip etmediği, bireyin o andaki sürüş ehliyetini belirleyebilecek dikkat, algı, denge, refleks, psikomotor ve nöromotor koordinasyon gibi nörolojik, nistagmus, akomadasyon, görme gibi oftalmolojik ve genel durumunun tespitine yönelik detaylı dahili muayenesine yönelik tıbbi verilerin değerlendirilmesi ile mümkün olabileceği

3- Ancak böyle bir tespit yapılmamış olsa bile bireysel farklılıkları da elimine edebilecek şekilde 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin, bilimsel olarak kabulü gerektiğini belirtmiştir.

Ayrıca bu konuyla ilgili diğer yazılarıma da aşağıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 


 

0 yorum to “ Kasko Hasarlarına İlişkin Sık Sorulan Sorular ”

Yorum Gönder

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.