Anlaşmalı Tutanak İtirazı Nasıl Yapılır ?

UYARI 


Telefon ile ya da e posta yolu ile bu yazı ile ilgili hususlarda DANIŞMA hizmeti verilmemektedir. Sitemizden ya da başka kaynaklardan edindiğiniz bilgilerle avukatınız olmadan hak aramaya çalışmanız size zarar verebilir.İş bu yazı değişen mevzuat karşısında güncelliğini yitirebilir

Anlaşmalı Tutanak Nedir?
Anlaşmalı kaza tespit tutanağı, başka bir araç ile trafikte kaza yaptığınızda diğer araç sürücüsü ile tutanak doldurmak hususunda  ve olayın oluş şeklinde anlaştı iseniz polis çağırmanıza gerek olmadan düzenlediğiniz tutanaktır.Burada unutulmaması gereken en önemli husus bu tutanağın amacı tarafların aralarında kimin kusurlu olduğuna dair karar vermesini sağlamak değildir.

Bu tutanak esas olarak sigorta şirketleri açısından hüküm ifade eder dolayısıyla kazaya karışan sürücülerin tek yapması gereken olayın nasıl olduğunu açık bir biçimde anlatarak buna uygun bir kroki çizmektir.

1 Nisan 2008 tarihinde polis beklenmesi nedeniyle trafiğini tıkanmasını engellemek amacıyla yürürlüğe girmiş olup yalnızca araç hasarı ile sonuçlanan kazalarda, kaza yapanlar tutanak tanzim edebilirler,yaralamalı, ölümlü kaza ya da bariyere araç dışında başka bir şeye çarparak zarar verdiğinizde polisi aramaya devam etmelisiniz.

Tutanak Tutulduktan Sonra Ne olur?

Eğer araçların her ikisinin de sigortası yok ise tuttuğunuz tutanak pratikte bir anlam ifade etmez zira tutanağın amacı sigorta şirketlerinin kendi aralarında kusur durumunu belirlemesidir.Kusur oranları Trafik polisinin belirlediği oranlar ile aynı değildir  kazaya karışan her bir araç için %0, %50 ve %100 şeklindedir.Eğer sigorta şirketleriniz sizin tuttuğunuz tutanağa göre aralarında kusur konusunda mutabık kalır ise hasarınızı kusur durumuna göre kusurlu tarafın sigorta şirketinden talep edebilirsiniz.

Eğer sigorta şirketleriniz kendi aralarında kusur durumu hakkında üç iş günü içerisinde mutabık kalamazlar ise  kusur konusunda kesin karar verilmesi için talep Komisyona iletilir. Komisyon da üç  iş günü içerisinde kararını verir.

Kaza yaptığınız kişinin  sigorta şirketi de sizinki ile  aynı ise sizde  http://www.sbm.org.tr adresindeki "Online İşlemler Menüsü" altındaki "Kaza Tespit Tutanağı İtirazı" adımından kusur konusunda sigorta şirketince verilmiş karara itiraz edebilirsiniz.Eğer aynı değil ise sigorta şirketlerinin kendi aralarında mutabık kaldıkları sizi kusurlu gösteren karara sigorta şirketiniz itiraz eder ancak komisyon itirazı reddederse bu durumda sigorta şirketiniz açısından kesinleşir.Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan, “Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik
Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin 2007/27 sayılı Genelge”
hükümlerine göre sigorta şirketlerinin, yokluklarında kusur oranında mutabık kalmaları sigortalı
ve sürücüler ile mağdurlar yönünden bağlayıcı değildir.İddia edenler yönünden genel hükümlere göre aksini ispat mümkündür.Yani bu kusur oranı sadece sigorta şirketleriniz açısından bağlayıcıdır sizin açınızdan bir anlam ifade etmez ama sigorta şirketi sizin kusura yönelik itirazlarınızı da artık dinlemez.

Peki kusur oranının farklı olduğunu düşünüyorsanız bu durumda ne yapacaksınız ?

Komisyonun aleyhinize sonuçlandırdığı kazanızla ilgili itirazı, Sigorta Tahkim Komisyonu veya zararınızın durumuna göre asliye / ticaret  mahkemesine açacağınız tazminat davası yoluyla yapabilirsiniz.Bu durumda sizlere tavsiyem uzman bir avukata danışarak hareket etmenizdir talep edebileceğiniz bu durum değer kaybı / kar kaybı, manevi tazminat gibi salt araç zararının dışında kalan kısımların değerlendirilmesi açısından son derece önemlidir.

0 yorum to “ Anlaşmalı Tutanak İtirazı Nasıl Yapılır ? ”

Yorum Gönder

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.