Trafik Kazalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu


Bir trafik kazası olduğunda taraflar kendi aralarında anlaşır ise anlaşmalı tutanak anlaşamaz ya da yaralamalı , ölümlü taraflardan birinin alkollü, ehliyetsiz, sigortasız olduğu ya da araç dışında bariyer vs. gibi üçüncü bir şahsa ait ya da kamuya ait her hangi bir şeye zarar verildiği hallerde kaza tespit tutanağı düzenlenmesi için bölgesine göre trafik polisi ya da jandarmanın kazaya müdahale etmesi beklenir.

Aşağıda nasıl sigorta şirketlerine başvurabileceğinize dair yazımla Trafik Kazası ve Sigorta hakkında yazdığım diğer yazılara ulaşabilirsiniz.

Sürekli sakatlık, geçici iş göremezlik, ölüm tazminatı, manevi tazminat, kan parası vs. adlarda belirtilen tüm tazminat haklarınızla ilgili sormak istediğiniz hususlarda da benimle temasa geçebilirsiniz.


Sigorta Şirketine Tazminat Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Trafik Kazası Sonrası Başvuruda Uzlaşmadan Önce Nelere Dikkat Etmeliyim ?

Ceza Davasında / Savcılıkta / Karakolda Uzlaşma Formu İmzalamak Uzlaşmak Ne Demek ?

Sigorta Teminat Limitleri Ne kadar ?

Gelir Beyanı Nedir ? Muhtardan Alınan Gelir Beyanı Ne Demek ? Gelirimi Nasıl İspatlarım?

Hatır Taşıması Nedir ? Akrabamın / Ailemin Aracında Yolculuk Yaparsam Tazminat Alabilir miyim ?

Kusura Nasıl İtiraz Edebilirim ? Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Değişir ?

Tedavi Masrafları ,Bakıcı Gideri, Çalışamadığım Günlerin Zararını Nasıl Karşılarım ?


Kazadan sonra Trafik Sigortasını düzenleyen sigorta şirketinin sorumlu olabilmesi için kazaya sebep olan tarafın sigorta şirketinin kabul edebileceği bir kusur olmalıdır Kasko açısından ise kusura bakılmadan işlemlere geçilir.

Trafik kazalarında sigorta şirketinin sorumluluğu açısından ilk ve en önemli sorumluluk kazayı tüm detaylarıyla doğru bir şekilde ihbar etmektir.

Kaza sonrası sürücü / şoför değişikliğine gitmek , alkol, ehliyetsizlik durumlarını saklamaya çalışmak, kaza yerini, kaza tarihini , kaza saatini yanlış bildirmek anlaşmalı tutanaklarda suistimal ile olmamış bir kazayı var göstermek gibi hallere tenezzül ediliğinde hem sigorta tazminatından mahrum kalmak hem de Ağır Ceza mahkemesinde yargılanmayı gerektiren sigorta dolandırıcılığından mahkum olmak riski ile karşı karşıya kalırsınız.


Rizikoyu Doğru İhbar Yükümlülüğü


Kural olarak, rizikonun sigorta güvencesinden yararlanamayacağı savunmasının sigorta şirketince ispatı gerekir. Kural böyle olmakla birlikte kazaya ilişkin somut olgular da gözden uzak tutulmamaktadır.

Poliçe Genel Şartları'nın anılan hükümleri uyarınca sigorta ettiren riziko ile ilgili her türlü bilgi ve belgeleri verip tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanmasına esas araştırma ve incelemelere izin vermeye yükümlüdür.

Bu bilgi ve belgeler sağlandıktan sonra sigortacı tazminat ödeyip ödemeyeceğini, ödeyecekse meblağını, varsa sorumlu üçüncü kişilere yönelik doğacak rücu hakkını öğrenebilecektir. Sigorta ettiren değinilen bu yükümlülükleri yerine getirmez, rizikonun sigorta güvencesi dışında kalmasını gerektiren hallerin bulunabileceği yolundaki kuşku ve belirsizlikleri kaldırmaz aksine hayat gerçeklerine aykırı biçimde beyanlarda bulunur ise riziko sonrası bildirim ve bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle hasar talebi reddedilebilir.

0 yorum to “ Trafik Kazalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu ”

Yorum Gönder

Sadece uygun görülen yorumlar, iletişim bilgileri var ise yanıtlanacaktır.